Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

IPT

|http://www.iptnederland.nl/

Na vele jaren is het dan toch zo ver: Interpersoonlijke psychotherapie Nederland is een vereniging. In de jaren negentig zijn de eerste pioniers begonnen met deze elegante behandelmethode; daarop volgde ook training van nieuwe therapeuten en ook het doen van wetenschappelijk onderzoek. Omdat het aantal getrainde therapeuten inmiddels voorbij de 1000 gekomen is lijkt het ons goed de krachten meer te bundelen om de kwaliteit van IPT in Nederland meer te borgen.

Wat is Interpersoonlijke Psychotherapie?

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, focale, steunende gesprekstherapie specifiek ontworpen voor de behandeling van ambulante depressieve patiënten. Naast depressie wordt IPT ook toegepast bij boulimie. IPT is opgenomen in de richtlijnen voor de behandeling van depressie en van eetstoornissen. Daarnaast worden inmiddels verschillende andere psychische stoornissen ook met IPT behandeld.

IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.

De duur van de behandeling is afhankelijk van een aantal factoren zoals duur en ernst van de depressie. De duur varieert tussen de 8 en maximaal 20 gesprekken.

In de behandeling worden één of hooguit twee probleemgebieden uitgekozen om de behandeling op te richten. Bij IPT heeft dit probleem altijd te maken met recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen.
IPT is ontwikkeld door Gerald Klerman en Myrna Weissman in de VS. In een groot aantal onderzoeken is inmiddels aangetoond dat IPT werkzaam is bij de behandeling van depressie. Onderzoek naar de toepassing van een groot aantal andere stoornissen is gaande.

Er zijn geen resultaten gevonden.