Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

PJG

(020) 623 97 44||www.psychiatrischjuridischgezelschap.nl

Psychiatrisch Juridisch Gezelschap

Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap is opgericht op 16 februari 1907. In die tijd kreeg het strafrecht meer aandacht van antropologische en psychiatrische zijde hetgeen heeft bijgedragen tot de humanisering van de strafrechtspleging. Juristen hadden behoefte aan meer informatie om psychiatrische en psychologische expertises te begrijpen en op hun waarde te schatten.

Psychiaters en psychologen van hun kant hadden behoefte aan samenwerking en wederzijds begrip. Dit leidde tot de oprichting van het gezelschap in het begin van de twintigste eeuw. De doelstelling van het gezelschap luidt:

“… bestudering van gerechtelijk-psychiatrische en gerechtelijk-psychologische vraagstukken en gevallen te bevorderen en het houden van samenkomsten ter bespreking van die vraagstukken en gevallen.”

Deze doelstelling is tot op heden springlevend gebleven.

 

Lidmaatschap

Het huidige ledenbestand wordt gevormd door psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkenden, reclasseringswerkers, rechters, advocaten, officieren van justitie, wetenschappelijk onderzoekers, beleidsfunctionarissen, criminologen, politiefunctionarissen, juridisch adviseurs. Ook studenten voor één van dergelijke beroepen zijn welkom.

Voorwaarden lidmaatschap

  • Het PJG organiseert een aantal keer per jaar op dinsdagmiddag/avond een bijeenkomst over relevante vakinhoudelijke onderwerpen.
  • De leden kunnen gratis de periodiek uitgebrachte verslagen aanvragen.
  • De contributie bedraagt thans € 60,- per jaar of € 30,- voor studenten. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
  • Het PJG lidmaatschap kan per e-mail 1 maand vóór het komende verenigingsjaar opgezegd worden
  • Inning van het verschuldigde lidmaatschapsgeld verloopt door middel van een factuur.

Lid worden?

Meld u zich dan nu aan via het aanmeldformulier, klik dan hier.
Er zijn geen resultaten gevonden.