Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

SMR

020 - 625 01 46||www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/
smr

Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (SMR)

Het kwaliteitsregister SMR is een lijst waarop gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders staan. Dit zijn professionals (zorgverleners) die speciaal zijn opgeleid en ervaring hebben om mensen intensief te begeleiden bij het stoppen met roken. Het kwaliteitsregister maakt duidelijk welke professionals intensieve stoppen-met-rokeninterventies aanbieden waarvan bewezen is dat het werkt. De eisen voor het kwaliteitsregister komen uit de ‘Zorgmodule Stoppen met Roken’. Daarin staat beschreven welke hulp bij stoppen met roken werkt. Het Partnership Stop met Roken beheert het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Voordelen kwaliteitsregister:

  • Effectieve Stoppen-met-Roken-interventies
  • Kwaliteitsborging Stoppen-met-Rokenzorg
  • Volgens de norm voor goede zorg
  • Instrument voor inkopen zorg

 

Registratieproces

Het kwaliteitsregister waarborgt de kwaliteit van stoppen-met-rokenbegeleiding. Het kwaliteitsregister stelt hiervoor eisen aan de kwalificaties van zorgverleners en de scholing die zij hebben gevolgd, immers voor het geven van goede stoppen-met-rokenbegeleiding zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Download hier de kwaliteitscriteria voor zorgverleners.

Er wordt eenmalig geregistreerd of de zorgverlener voldoet aan de kwaliteitscriteria. Om geregistreerd te worden dient u een voor registratie erkende opleiding te hebben gevolgd en een erkende interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding hebben uitgevoerd.

Het is sinds 1 november 2012 ook mogelijk om u te registereren als supervisor. Dit houdt in dat een zorgverlener zich in het kwaliteitsregister kan registreren als supervisor en maximaal 10 supervisanten (zorgverleners) aan zich koppelt. In principe kan iedere zorgverlener die daartoe bekwaam is en opereert in een omgeving die daartoe de mogelijkheden biedt supervisor worden. Het supervisorsysteem kan plaatsvinden in alle zorgsettings waarbinnen een structuur bestaat met betrekking tot stoppen-met-rokenbegeleiding en -behandeling. Meer informatie leest u op de pagina voor supervisoren. De criteria waaraan de supervisor moet voldoen kunt u hier vinden.

Er zijn geen resultaten gevonden.