Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

tPeP

020-6245879||www.tpep.nl

Het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

Het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (tPeP) is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie vindt haar wortels in de humanistische traditie en behoort tot één van de vier paradigma’s binnen de psychotherapie. Zij benadrukt de centrale rol van beleving en emoties als hefboom van verandering, zoals onder meer uitgewerkt in focusing en emotion focused therapie. Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is procesgericht, gaat in op de diverse existentiële thema’s, is interactioneel in haar werkwijze en staat open voor integratieve tendensen binnen de psychotherapie.

Het tijdschrift tPeP volgt de ontwikkelingen wat betreft theorievorming en toepassingen in de dagelijkse therapeutische praktijk. Relevante bevindingen uit (internationaal) onderzoek worden belicht.

Naast het papieren tijdschrift wordt elk nummer via de website digitaal gepubliceerd.
De website biedt tevens toegang tot het digitale archief. Vanaf nummer 40-4 (2002) staan de artikelen online en zijn deze te downloaden. Van artikelen in eerdere nummers is er een kopie of scan op te vragen via het secretariaat. Abonnees hebben gratis toegang tot het digitale archief; niet-abonnees kunnen tegen betaling artikelen downloaden. Na drie jaar wordt de gehele inhoud van een jaargang vrij toegankelijk.

Het tijdschrift is een uitgave van de Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC). tPeP is peer reviewed en verschijnt viermaal per jaar, in de maanden februari, mei, augustus en november.

Redactie

mw.drs. N. Bosselaar
mw.drs. H. Deknudt
mw.drs. R. Geuzinge
drs. Á. Süle, hoofdredacteur
mw.drs. M.L.B. Verheul

Secretariaat

Maarten Swaan
Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
tel. 020-6245879
e-mail: secretariaat@tpep.nl
website: www.tpep.nl

Voor België

Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
Goorstraat 10
B-2470 Retie
e-mail: secretariaat@vvcepc.be
website: www.vvcepc.be

Redactieraad

mw.dr. L.M.C. van den Bosch
drs. M. Dekeyser
dr. N.J. van Doesum
mw.drs. O.R. van Embden-Wolff
mw.drs. L.J.J.M. Geertjens
dr. A.J.P.M. Hafkenscheid
dr. M.A. van Kalmthout
mw. prof.dr. M. Leijssen
prof.dr. G. Lietaer
drs. J.W.M. Peters
prof.dr. B.G.C.C. Sabbe
mw.drs. A.M. Snijder-van den Eerenbeemt MA
dr. R.J. Takens
drs. A.J. Uyterlinde
mw.dr. G. Vanaerschot
prof.dr. S. Vanhooren
prof.dr. R. Willemaers

Productie

tPeP is een uitgave van Carta Lian Oosterhoff Communicatie & Grafisch ontwerp
www.carta.nl

 

Er zijn geen resultaten gevonden.