Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

VKDP

043-3210017||https://www.vkdp.nl/

Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie

De VKDP en de Stichting ISTDP Nederland stellen zich beide tot doel om de toepassing van KDP (ISTDP) zoals Davanloo deze heeft ontwikkeld, te bevorderen.

Daarnaast heeft de VKDP specifiek tot doel om de beroepsuitoefening van haar leden op een hoger en professioneler peil te brengen door b.v. het stellen van lidmaatschapseisen, het stimuleren van opleiding, bijscholing, het stimuleren van publicaties e.d.. Zij werkte tot enkele jaren geleden hierin samen met de Stichting ISTDP Nederland.

De Stichting ontwikkelde en verzorgde tot 2012 een opleidings- en bijscholingspakket, en leverde opleiders en supervisoren. Deze samenwerking heeft in toenemende mate geleid tot verschillen van inzicht. Sinds maart 2017 is er een nieuw bestuur aangetreden en wordt de VKDP stapsgewijs gereactiveerd.

De statuten van de VKDP zijn inmiddels geheel herzien en deze zijn door de Algemene Ledenvergadering van 4 december 2017 goedgekeurd, hetgeen betekent dat er nu geen enkele afhankelijkheid meer bestaat ten opzichte van de Stichting. Daarmee is een lang proces van separatie/emancipatie tot een goed einde gekomen.

Kernpunten van de nieuwe koers van de VKDP zijn:

-de VKDP ziet zichzelf als een autonome beroepsvereniging op het gebied van de ISTDP en wil een beleid, i.h.b. een opleidingsbeleid, voeren dat gebaseerd is op democratische verhoudingen, waarbij aan de ledenvergadering volledig verantwoording wordt afgelegd.

-de VKDP staat daarbij vooral open voor een diversiteit aan visies en werkstijlen, ook wanneer die leidt tot vakinhoudelijke meningsverschillen en contradicties. Er is dus niet één juiste ‘leer’ waarvan wij ‘volgelingen’ wensen te zijn.

Er zijn geen resultaten gevonden.