Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

VPeP

020-6245879||www.vpep.nl
VPEP

Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)

De Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) is een beroepsvereniging van psychotherapeuten met een sterke affiniteit voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, waarbij men zich vanuit een humanistische visie niet alleen richt op het doen afnemen van specifieke klachten, maar vooral op het algehele functioneren en de belevingswereld van de persoon. Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is evidence based.

De VPeP bestaat sinds 1962 en telt ongeveer 600 enthousiaste leden. De vereniging beoogt een thuisbasis te zijn voor haar leden, haar gedachtegoed uit te dragen en de toepassing van de daarop gebaseerde behandelwijzen te bevorderen.

Missie

De VPeP beoogt een thuisbasis te zijn voor haar leden, haar gedachtengoed uit te dragen en de toepassing van de daarop gebaseerde behandelwijzen te bevorderen.

Visie

Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie wil haar missie uitvoeren door:
– Het (doen) organiseren van bijeenkomsten voor leden en belangstellenden.
– Haar leden te voorzien van relevante informatie.
– Het vergroten van bekendheid en herkenbaarheid.
– Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek inzake het gedachtegoed en de daarop gebaseerde behandelwijzen.
– Het formuleren en publiek maken van standpunten over het GGz-beleid.
– Het realiseren van vertegenwoordiging op beleidsvormende podia.
– Het bewerkstelligen van erkenning van de behandelmogelijkheden.

Verbondenheid

Het huidig bestuur wil haar doelen graag behalen vanuit onderlinge verbondenheid. Dit zien we onder andere terug in:

– De regionale commissies: vier regio’s organiseren interessante en gezellige avonden. Het blijft hierbij de bedoeling dat dit uitgebreid wordt naar zeven regio’s.
– Jong VPeP, waarin een team van jonge mensen zich inzet voor de vereniging en haar gedachtegoed.
– De Denktank: waarin een tiental leden samen met het bestuur nadenkt over de koers van de vereniging.
– Het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit, of affiniteit hebben met, het persoonsgerichte (cliëntgerichte) referentiekader.
– P3NL, waarin VPeP als één van 9 verenigingen samenwerkt voor zaken die ons allen aangaan, zoals de nieuwe bekostiging, het Rommen en de jeugd ggz.

Klik hier voor meer informatie over de ontwikkeling van ons gedachtegoed.

Klik hier voor meer informatie over Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie.

 

Er zijn geen resultaten gevonden.