Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Nieuwe ontwikkelingen in psychodynamische psychotherapie: Behandeling van zelf- en interpersoonlijke functies

Op dinsdag 1 oktober 2019 presenteert GGZ Centraal, de bakermat van de Symphora Tapes, samen met TFP Nederland, International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een masterclass van Eve Caligor, hoogleraar psychiatrie bij Columbia University en psychoanalytisch psychotherapeut.
Zij is afkomstig uit de school van Otto Kernberg en zal de algemene klinische principes en de specifieke technieken behandelen die samen de psychodynamische therapie voor persoonlijkheidspathologie vormen. Dit behandelmodel – Transference Focused Psychotherapy (Extended) – is een hedendaagse evidence-based vorm van psychoanalytische psychotherapie.

De MasterClass zal plaatsvinden bij GGZ Centraal.

Eve Caligor, MD

Clinical Professor of Psychiatry, Columbia University College of Physicians and Surgeons.

Adjunct Professor of Psychiatry, Weill Medical College of Cornell University.

Director of Psychotherapy Training and Research, Training and Supervising Analyst, Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research.

 

 

Master Class door Eve Caligor, MD

Nieuwe ontwikkelingen in psychodynamische psychotherapie: Behandeling van zelf- en interpersoonlijke functies
Wat is de ‘core-business’ van psychodynamische psychotherapie? Deze masterclass behandelt de algemene klinische principes en de specifieke technieken die samen de psychodynamische therapie voor persoonlijkheidspathologie vormen. We zullen uiteenzetten hoe het algemene behandelmodel dat toepasbaar op een breed scala aan persoonlijkheidspathologie, systematisch kan worden aangepast om het af te stemmen op verschillende niveaus van ernst van pathologie. We zullen ook nagaan hoe specifieke elementen van de behandeling kunnen worden gebruikt in de algemeen psychiatrische setting (kortdurend en acuut). Het behandelmodel vloeit voort uit de integratie van de psychodynamische object-relatietheorie met het alternatieve model voor persoonlijkheidsstoornissen in de DSM5. Deze benadrukken allebei de centrale rol die zelf functioneren en interpersoonlijke relaties spelen in de gezonde en in de pathologische persoonlijkheid. Verbetering in deze domeinen van functioneren is een centraal doel in de behandeling. Het behandelmodel is een hedendaagse evidence-based vorm van psychoanalytische psychotherapie.

De Master Class benadrukt de volgende aspecten van klinisch werk: 1) het belang van gedegen diagnostiek en het met de patiënt bespreken daarvan als opmaat naar behandeling, 2) het vaststellen van een solide behandelkader en concrete behandeldoelen, 3) het systematisch kiezen van een focus van interventie, 4) het onderscheiden en hanteren van overdrachts- en tegenoverdrachtsdynamiek bij patiënten op verschillende niveaus van ernst van pathologie, 5) het begrijpen van de verschillende functies van het interpreteren, 6) het tegelijk oog houden op de binnenwereld van de patiënt en op de patiënt in diens externe realiteit, 7) de werkingsmechanismen die in deze vorm van therapie bijdragen aan structurele verandering (toename van veilige gehechtheid en van reflectief vermogen).

Voor wie?

Deze Master Class is bestemd voor klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters en allen die daartoe in opleiding zijn, maar ook voor psychoanalytisch psychotherapeuten en psychoanalytici.

Aan het einde van deze Master Class kunnen deelnemers:

  1. Beschrijven wat de recente ontwikkelingen zijn in het begrijpen en classificeren van persoonlijkheidsstoornissen, met name het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen (AMPD) in de DSM 5, Sectie III
  2. Begrijpen wat de relatie is tussen het AMPD en de psychodynamische objectrelatie theorie op het gebied van persoonlijkheidspathologie
  3. De principes begrijpen van de psychodynamische therapie voor persoonlijkheidspathologie, een trans-diagnostische behandeling die zich richt op pathologie van het zelf en het interpersoonlijk functioneren
  4. Beschrijven welke strategieën nodig zijn bij het op touw zetten van een psychodynamische therapie voor persoonlijkheidspathologie en wat daarin de belangrijkste technieken zijn
  5. Beschrijven welke aanpassingen in de basisstrategieën en technieken nodig zijn om de therapie af te stemmen op de ernst van de pathologie van de patiënt
  6. Benoemen wat de werkingsmechanismen zijn die bijdragen aan verbetering bij ernstiger als mildere vormen van persoonlijkheidspathologie.

Accreditatie

Je ontvangt een bewijs van deelname dat bruikbaar is bij je registratie als TFP psychotherapeut.
Er wordt accreditatie aangevraagd voor:

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Locatie

De MasterClass zal plaatsvinden bij GGZ Centraal.

Prijzen

EARLY BIRD PRIJZEN geldig tot 1 juli 2019MasterClassSupervisieMasterclass & Supervisie
Leden TFP Nederland135,-125,-230,-
Leden NVP135,-125,-230,-
Reguliere deelname155,-145,-250,-
Prijzen vanaf
1 juli 2019
MasterClassSupervisieMasterclass & Supervisie
Leden TFP Nederland155,-145,-250,-
Leden NVP155,-145,-250,-
Reguliere deelname175,-165,-270,-

 

 

Supervisie Transference Focused Psychotherapy door Eve Caligor, MD

Op woensdag 2 oktober 2019 organiseert TFP Nederland een landelijke supervisiebijeenkomst bestemd voor de leden en voor klinisch psychologen, psychiaters en psychotherapeuten (i.o.) die TFP  zijn opgeleid, zijn gesuperviseerd en minimaal 1 BPS/BPO patiënt met TFP behandelen Zij zijn hier van harte voor uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats op de RINO van 9.30 – 17.30, te Amsterdam.

Prof. Eve Caligor, psychiater, psychoanalytisch psychotherapeut en psychoanalyticus, is de rechterhand van Otto Kernberg en Frank Yeomans. Zij maakt deel uit van de board van de  International Society for TFP en van de ISTFP Education Committee. Zij heeft verschillende boeken en vele artikelen over TFP en psychodynamische psychotherapie op haar naam staan. In overleg met Frank Yeomans hebben wij haar uitgenodigd om dit keer onze jaarlijkse supervisie te geven. Degenen die haar hoorden spreken op het ISTFP congres in Barcelona hebben kunnen vaststellen dat ze een voortreffelijke spreker is en een aimabel persoon. Wij zijn heel verheugd dat ze dit jaar ons komt superviseren.

Programma

9.30 – 10.00         Ontvangst; opening voorzitter TFP Nederland, Jos van Mosel
10.00 – 12.30        Eerste serie supervisies (incl. koffiepauze) BPO/BPS
12.30 – 13.30        Lunch
13.30 – 17.00        Tweede serie supervisies (incl. theepauze) narcisme
17.00 – 17.30        Afsluiting en borrel

Het inbrengen van een casus

Deelnemers zijn van harte uitgenodigd om in overleg met TFP Nederland  – Jos van Mosel / Nel Draijer – een TFP casus in te brengen (mag, hoeft niet). Op de site van TFP Nederland vindt men de instructies: een korte TFP casuspresentatie van de patiënt  aan de hand van het formulier dat daarvoor in de opleiding wordt gebruikt (lengte maximaal 1 A4). Het belangrijkste materiaal voor de supervisie is een video-opname van een recente zitting, opgeslagen op een USB-stick en afspeelbaar op een laptop middels het programma VLC-Player. Van de zitting moet je een verbatim transcript maken, dat je in het Engels vertaalt, zodat Eve Caligor de interacties kan volgen. Schriftelijke ‘informed consent’: ondertekende toestemming voor het gebruik van de videoband voor opleidingsdoeleinden is noodzakelijk.

Aantal en kosten

Op de RINO kunnen ruim 50 mensen terecht voor deze supervisie. Laat daarom liefst zo snel mogelijk weten of je je wilt inschrijven. Degenen die tevens aan de Master Class op 1 oktober deelnemen krijgen een gereduceerd tarief. Diegenen die een casus inbrengen betalen de helft.
Bekijk de prijkzen op de tab ‘informatie’

Voor wie

U kunt meedoen aan deze supervisie als u lid bent van TFP Nederland, of u bent Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut of Psychiater, opgeleid en gesuperviseerd in de TFP. Daarnaast voert u momenteel minimaal 1 TFP behandeling uit.

Accreditatie

Je ontvangt een bewijs van deelname dat bruikbaar is bij je registratie als TFP psychotherapeut in het TFP register van de NVPP en bij het lidmaatschap van TFP-Nederland. Er wordt officiële accreditatie aangevraagd (NVvP; FGZP; NVP).

Locatie

De supervisie bij RINO Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

De sponsoren: