Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

IK ZIE JOU

Ontwikkeling stimuleren met FloorPlay

Kom naar het eerste landelijke feestelijke FloorPlay congres, op dinsdag 12 november, in Amsterdam! We vieren de oprichting van de Stichting FloorPlay en de onstuimige groei van FloorPlay, sinds de introductie in 2006, waardoor steeds meer kinderen en hun ouders van deze mooie behandelmethode profiteren.

In 2006 werd het grote DIR/Floortime Congres georganiseerd door de RINO Amsterdam, in samenwerking met Stanley Greenspan en Serena Wieder, en werd het eerste zaadje gepland voor het opzetten van de opleiding FloorPlay in Nederland. Nu, in 2019, geniet FloorPlay steeds meer bekendheid en profiteren steeds meer ouders met hun (jonge) kind van deze mooie behandelmethode.

Onlangs hebben we de Stichting FloorPlay opgericht. Vandaar dit feestelijke congres dat een beeld geeft van de huidige stand van zaken van FloorPlay binnen Nederland. Welke plek heeft FloorPlay binnen de Infant Mental Health? Welke raakvlakken zijn er met andere behandelmethoden die gericht zijn op (jonge) kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders? Wat betekent het voor ouders en het ouderschap als je kind speciale aandacht nodig heeft? En wat is het belang van spel en contact in de ontwikkeling van ieder mens? Speelsheid en creativiteit, ontmoeting en contact staan centraal tijdens dit congres met inspirerende sprekers uit het brede veld van hulp aan het (jonge) kind.

Want: ‘plezier is de motor voor leren en ontwikkelen!’

 

Programma

 

09:00 – 09:45       Ontvangst

09:45 – 10:00       Opening door drs. Marieke van Dam*, oud-directeur RINO

10:00 – 10:45       Learning Tree en DIR-model

drs. Natasja van Kollenburg*, GZ-psycholoog

drs. Judith Hoevenaars*, GZ-psycholoog

Petra van Aken, choreograaf

10:45 – 11:15      ‘There is no ceiling to what your child can achieve’ (Stanley Greenspan)

Pim Donkersloot en Jill Adler, ouders van Julia

11:15 – 11:45       Pauze

11:45 – 12:30       Affective Neuroscience, een wetenschappelijke basis voor FloorPlay

drs. Marcel Schmeets, psychiater, oud-voorzitter DAIMH

12:30 – 13:30       Pauze

13:30 – 14:45      Parallelsessies

     • FloorPlay tijdens dagelijkse situaties
      Andrea & Arie, ouders
     • FloorPlay binnen instellingen, zoals KDC’s
      Margreet Sieroversche, orthopedagoog en FloorPlay specialist, werkzaam bij ZoZijn
     • Ik SI jou; Sensorische Informatieverwerking en FloorPlay.
      Mirjam Hufen, ergotherapeut en directeur van Anders Kijken naar Kinderen
     • Vroege interventie bij eerste signalen van sociaal-communicatieve ontwikkelingsproblemen
      Michelle Snijder, aio bij Karakter op een effectmeting van BEER vroeg interventie. Zij neemt deel aan het autisme jonge kind netwerk.
      drs. Margo de Graaf, ervaren BEER trainer.
     • Het praktisch toepassen van het denkkader van Floorplay binnen de psychomotorische therapie.
      Carolien Marlet, Psychomotorisch therapeut en FloorPlay specialist
     • Effect op ‘brusjes’ en ouderrelatie
      Iris Beerends, moeder van twee kinderen met autisme

14:45 – 15:15        Pauze

15:15 – 16:00       Ontwikkelingstaken van kinderen ….. én van hun ouders

Claudine Dietz*, klinisch psycholoog BIG

16:00 – 16:45       Van ijskastouders naar co-trainers

prof. dr. Ina van Berckelaer – Onnes, emiritus hoogleraar orthopedagogiek

16:45 – 17:00        Terugblik op het congres en vooruitblik op de activiteiten van de Stichting FloorPlay

drs. Lies Ruiter*, afdelingshoofd nascholing en opleidingen, RINO amsterdam

17:00 – 18:00       Napraten en netwerkborrel

 

*Het bestuur van de Stichting FloorPlay bestaat uit: Guy Couturier, Marieke van Dam, Claudine Dietz, Judith Hoevenaars, Natasja van Kollenburg en Lies Ruiter

 

Presentaties

Het DIR-model van Greenspan vormt de theoretische basis van FloorPlay. In deze eerste presentatie gaat u horen, zien en ervaren hoe de Learning Tree als metafoor helpend kan zijn om zicht te krijgen op het DIR-profiel en ingangen te vinden voor behandeling.

 

Sprekers

 

Drs. Natasja van Kollenburg

 • GZ-psycholoog, K&J psycholoog NIP, FloorPlay-specialist
 • Hoofddocent en supervisor binnen de opleiding FloorPlay bij de RINO Amsterdam
 • Bestuurslid Stichting FloorPlay

Natasja is werkzaam als GZ-psycholoog op de afdeling 0-4 jaar bij Rijndam Revalidatie. Daarnaast biedt zij op ZZP-basis FloorPlay-begeleiding binnen gezinnen.


Drs. Judith Hoevenaars

 • Gz-psycholoog, FloorPlay-specialist en speltherapeut
 • Hoofddocent en supervisor binnen de opleiding FloorPlay bij de RINO Amsterdam
 • Bestuurslid Stichting FloorPlay

Judith is werkzaam als Gz-psycholoog bij het AC Koninklijke Kentalis. Daarnaast houdt zij zich binnen Kentalis bezig met de implementatie van FloorPlay bij verschillende doelgroepen.


Petra van Aken

Choreograaf dans en bewegingsdocent. Gastdocent bij diverse HBO  kunst onderwijs instellingen. Specialisatie: Beweging en spel improvisatie,  performance en onderzoek   vanuit de methodes van de kunst. Verzorgt bewegingsinterventies op congressen.

 

Jill en Pim Donkersloot zijn de ouders van de zeer muzikale Julia (autistisch, vorm van Asperger) die slechts 20 jaar mocht worden; Pim is ook vader van oudste kind Johan die een ernstige vorm van autisme heeft. Pim is FloorPlay specialist en supervisor, journalist, pedagoog, gespecialiseerd in autisme, en heeft o.a het boek ‘Autisme, een probleem voor het hele gezin’ geschreven; ook heeft hij samen met Guy Couturier, Pim v d Pol en Karen Dun het standaardwerk van Stanley Greenspan ‘The Child with Special Needs’ vrij vertaald en bewerkt voor de Nederlandse lezer. Pim is ook oprichter van Stichting ChildCenter en Inter-Acting. Jill is bestuursvoorzitter van Stichting Ark.

Jill en Pim kunnen beschouwd worden als de pioniers die Floortime naar Nederland brachten. In 2000 bezochten zij prof. Greenspan met hun net 3 jaar geworden dochter Julia in Bethesda vlakbij Washington DC. De floortime-aanpak hebben zij daarna direct verweven in de dagelijkse omgang en opvoeding van hun dochter. Zes jaar later was Pim, samen met Marieke, en Guy de grote animator achter het eerste Floortime congres in Nederland. Ook bij de conferenties die daarna volgden met o.a. Rick Solomon van het PLAY-Project, was Pim nauw betrokken. Ook is hij de bedenker van de naam FloorPlay, een samenvoeging van zowel het Floortime model van Greenspan als het Play-project van Solomon.

De voordracht van Pim en Jill zal vooral in het teken staan van hun zoektocht; wat het betekent om ouders te zijn van een kind dat speciale aandacht nodig heeft; welke uitdagingen op hun pad kwamen om Julia en Johan te helpen bij het ontdekken van hun talenten; Pim zal ook spreken over zijn visie vanuit zijn ‘dubbelrol’ als vader en professional.

 

De lezing zal gaan over het werk van de neuropsycholoog en bioloog Jaak Panksepp. Hij heeft basaal wetenschappelijk werk verricht naar de regulatie van emoties bij dieren. Van hem is de term ‘Affective Neuroscience’. Hiermee wordt een wetenschappelijke basis aangereikt voor de idee dat voor ‘het dier mens’ regulatie van emoties van groot belang is, niet alleen gedurende de kindertijd, maar een leven lang. ‘Emotions come first’, zegt de infant onderzoeker Edward Tronick. De cognitieve ontwikkeling steunt daarmee op de affectieve ontwikkeling, die daaraan vooraf gaat en die aansluitend voortdurend een rol speelt.

De idee dat emoties een bijproduct van cognities zouden zijn kan daarmee worden beschouwd als een misvatting.

Uitgaande van het huidig veronderstelde primaat van de cognitieve ontwikkeling lijkt DIR®FLOORTIME® een indirecte weg. Echter de Affective Neuroscience geeft een ander beeld: DIR®FLOORTIME® zou voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis wel eens vooralsnog de meest directe en dus gouden weg kunnen zijn!

 

Spreker

Marcel Schmeets is als (kinder)psychiater, psychoanalyticus en psychotherapeut geïnteresseerd in de wetenschappelijke ontwikkeling op het snijvlak van neurowetenschappen, kinderpsychiatrie, vroege (mentale) ontwikkeling en (neuro)psychoanalyse. Hij geeft hierover al jaren postacademisch onderwijs en heeft hierover gepubliceerd. Hij is medeoprichter van de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH) waar hij 6 jaar bestuursvoorzitter van was. Hij werkt in zelfstandige vestiging in Driebergen-R.

 

Aan de hand van videobeelden en de Learning Tree nemen ouders je mee in hoe zij de ontwikkeling van hun zoon hebben gestimuleerd tijdens dagelijkse situaties en hoe FloorPlay daarbij helpend is geweest.

 

Informatie mbt toepassing van Floorplay binnen de groepen van het Orthopedagogisch Centrum (aan de hand van beelden) en over hoe het implementatieproces van Floorplay binnen Zozijn verloopt.

 

Spreker

Margreet Sieroversche, Orthopedagoog (i.o. tot Orthopedagoog-Generalist) en Floorplay-specialist, werkzaam binnen Orthopedagogisch Centrum de Winde, Zozijn

 

In regulatie, in iedere interactie en in het spelen in de ruimste zin van het woord zijn zintuigen betrokken. Door een bewustere en wellicht nieuwe kijk op zintuigen en zintuiglijke verwerking kunnen kansen en in de speelse ouder-kind interactie optimaal worden ondersteund.

 

Spreker

Miriam Hufen is ergotherapeut en werkt bij Cursusinstuut Anders kijken naar kinderen (directie, opleidingsmanager en docent).

 

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een heel jong kind is het vaak niet meteen duidelijk wat er precies aan de hand is. Meestal wordt de ontwikkeling van een kind extra gevolgd (bijv. op het consultatiebureau), in de hoop of verwachting dat de zorgen vanzelf over zullen gaan. Soms gebeurt dat inderdaad en groeit een kind er als het ware overheen. Maar bij een deel van de kinderen is er meer aan de hand: mogelijk is er sprake van een autisme spectrum stoornis (ASS) of andere ontwikkelingsproblematiek. Afwachten is dan eigenlijk jammer. Ouders voelen zich vaak steeds onmachtiger, de spanning binnen het gezin loopt op en de ontwikkeling van het kind gaat onvoldoende vooruit. Momenteel duurt het vaak best lang voordat de juiste hulp wordt geboden. Er wordt bijvoorbeeld afgewacht tot het hopelijk vanzelf beter gaat, of er zijn lange wachttijden bij de hulpverlening.

In deze workshop zal een vroege interventie genaamd BEER (Blended E-health for Children at Early Risk) worden besproken, die tracht bovenstaande zaken aan te stippen. BEER is een oudertraining die op een speelse en laagdrempelige manier ouders en kind handvaten aanbiedt wanneer de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt, voornamelijk op het gebied van spelen, contact maken, communiceren of het laten zien van flexibel gedrag. Het korte termijn effect wordt momenteel wetenschappelijk onderzocht.

 

Sprekers

Michelle Snijder is orthopedagoog en werkt als promovendus bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Tijdens haar promotietraject focust zij zich op vroeg herkenning en vroeg behandeling van autisme spectrum stoornissen. Michelle is onderdeel van het landelijk expertise netwerk Autisme Jonge Kind (AJK). Binnen het AJK is een vroege interventie ontwikkeld die veelbelovend is voor jonge kinderen waarbij sprake is van eerste signalen van problemen in de sociaal-communicatieve ontwikkeling. Tijdens haar promotietraject onderzoekt zij de korte termijneffecten van deze vroege interventie.
Daarnaast doceert Michelle diagnostiekwerkgroepen bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Margo de Graaf is orthopedagoog en werkzaam als zorgcoördinator van Kijk op kleintjes bij GGD Gelderland-Zuid. Kijk op kleintjes is een werkwijze die in de gemeente Nijmegen gebruikt wordt om de begeleiding van kinderen van 0 tot 4 jaar (en hun ouders) te versterken. Door samenwerking op het gebied van signaleren, verwijzen en volgen, kunnen we serieuze ontwikkelingsproblemen bij kinderen een stap voor zijn. Centraal staat het contact tussen ouders, professionals en zorgcoördinator.
Sinds begin 2019 is zij opgeleid in het uitvoeren van de vroege interventie die ontwikkeld is binnen het AJK. Deze vroege interventie voert zij uit bij jonge kinderen (12-30 maanden) en hun ouders, in samenwerking met medewerkers van het Centrum Jonge Kind te Karakter Nijmegen.

 

In de workshop zal toegelicht worden hoe bewegings- en lichaamsgericht werken ingezet kunnen worden binnen de werkwijze van Floorplay en ook hoe verschillende facetten vanuit de Floorplay methodiek toegepast kunnen worden binnen de psychomotorische therapie (en andere vaktherapieen).

 

Spreker

Carolien Marlet is opgeleid als psychomotorisch therapeute en jarenlang werkzaam binnen de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie. Vanaf 2005 een eigen praktijk gestart in Suriname en daar via de RINO Amsterdam in aanraking gekomen met Floorplay en gewerkt met ouders en (zeer) jonge kinderen met uiteenlopende emotionele problematiek. Sinds een jaar werkzaam in Nederland als psychomotorisch therapeute en Floorplay specialiste bij Kindertherapiepraktijk in Tilburg en “Semmi” in Amsterdam.

Iris gaat haar ervaringen delen als moeder van 2 jongens met een vorm van autisme en partner van een man met autisme kenmerken.

Zij heeft erg veel geleerd over autisme en over hulpverlening, over wat werkt en niet werkt en wat er nodig is om behandelingen te laten slagen.

In mijn presentatie zal ik adhv casuïstiek ingaan op de gevolgen voor de ouder-kind relatie wanneer er sprake is van een ontwikkelingsstoornis bij het kind. Daarnaast wordt de kwetsbare ouder-kind relatie belicht en de bedreigde ontwikkeling van het kind, wanneer er stressoren zijn binnen het gezin. Vroeg interventie bij risico’s en een dreigende afbuigende ontwikkeling, kan de ontwikkelingskansen van het kind enorm vergroten.

 

Spreker

Claudine Dietz is klinisch psycholoog, imh-specialist DAIMH en FloorPlay specialist. Zij is werkzaam bij Karakter Kinder-en Jeugdpsychiatrie waar zij oa leiding geeft aan een observatie/behandelgroep voor peuters en kleuters met hun ouders.

Zij is daarnaast hoofddocent IMH bij de Rino Amsterdam en hoofddocent/ supervisor binnen de opleiding FloorPlay eveneens bij de Rino Amsterdam. Tot slot is zij bestuurslid van de Stichting FloorPlay.

Moeders van kinderen met autisme zijn belangrijke ervaringsdeskundigen, die niet alleen de belangrijkste taak in de opvoeding van hun eigen kind verrichten, maar ook een zeer belangrijke bijdrage kunnen leveren aan andere ouders met een kind met autisme. Ze dienen beter in het hulpverleningsproces betrokken te worden.

 

Spreker

Ina van Berckelaer-Onnes is emeritus hoogleraar orthopedagogiek, Universiteit Leiden Ze is nog actief betrokken bij autisme-researchprojecten en is consulent bij de Stichting Autisme Rotterdam (Youz) en CCE Nederland (Centrum voor Consultatie en Expertise).

 

Tarieven

– FloorPlay specialisten en coaches (geregistreerd bij RINO amsterdam) € 195,-
– NIP en NVO leden (geregistreerd) € 205,-
– Reguliere deelnemers € 215,-
– Ouders (20 plekken voor een ouders die daartoe een verzoek indienen) € 100,-

 

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor:

– NVO/NIP
– K&J
– SKJ

 

Contact

Voor vragen over het congres kunt u contact opnemen via: congres@stichtingfloorplay.nl

 

direct inschrijven