Laden Evenementen

Najaarssymposium Kinderpsychiatrie en Neuropsychologie wordt georganiseerd ter gelegenheid van de presentatie van de heruitgave van het handboek ‘Gedragsneurologie van het kind’ (2020, C. Njiokiktjien).

In 2004 publiceerde dr. Charles Njiokiktjien Gedragsneurologie van het kind, handboek voor neuropsychologie, neurologie en psychiatrie, waarin hij de belangrijkste inzichten van de 20e eeuw beschreef. Gedragsneurologie van het kind is geheel herschreven met het doel de zoektocht naar up-to-date kennis te vergemakkelijken. Deze lijvige monografie (1100 bladzijden en ca. 3600 referenties) heeft een hybride aard; naast de ontwikkelingsstoornissen kan men veel andere klinisch nuttige neuropsychologische onderwerpen vinden.

De vraag in het boek en tijdens het symposium is: Is kennis van de neurale dimensies en de fundering van functies en hun stoornissen relevant voor het klinische werk? Tijdens het symposium wordt hierop ingegaan. Daarbij komen wetenschappelijke inzichten omtrent ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen aan de orde met relevantie voor diagnostiek en behandeling. Het belooft een boeiend symposium te worden onder voorzitterschap van emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychatrie Jan Buitelaar en met toonaangevende sprekers uit de werkvelden psychiatrie, neurologie en (neuro)psychologie.

Meer informatie over het programma wordt eind mei verwacht.