Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

Stichting WKK

(020) 623 97 44||http://www.stichtingwkk.nl
Stichting-wkk

Stichting Wetenschapsbevordering Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog (WKK)

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de wetenschappelijke kennis van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (WKK) in Nederland en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. We willen dit doel bereiken door onder meer  het zelf organiseren van wetenschappelijke activiteiten voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in Nederland of anderen daarin te ondersteunen.  Een belangrijke activiteit is de jaarlijkse organisatie van een wetenschappelijk congres.

In 2008 hebben enkele klinisch (neuro-)psychologen, onder meer als uitvloeisel van de instelling van een specialisme register in de wet BIG voor de klinisch psycholoog (en vervolgens voor de klinisch neuropsycholoog) , het initiatief genomen tot het organiseren van een jaarlijks congres, primair voor beide groepen specialisten. De werkgroep is vanaf begin 2013 ondergebracht in een eigen Stichting: Wetenschapsbevordering Klinisch psycholoog & Klinisch neuropsycholoog (WKK).

 

Algemeen

In 2008 hebben enkele klinisch (neuro-)psychologen, onder meer als uitvloeisel van de instelling van een specialisme register in de wet BIG voor de klinisch psycholoog (en vervolgens voor de klinisch neuropsycholoog) , het initiatief genomen tot het organiseren van een jaarlijks congres, primair voor beide groepen specialisten. De werkgroep is vanaf begin 2013 ondergebracht in een eigen Stichting: Wetenschapsbevordering Klinisch psycholoog & Klinisch neuropsycholoog.

Het oprichten van een stichting werd noodzakelijk omdat de werkgroep achtereenvolgend zes geslaagde Jaarcongressen te Utrecht had georganiseerd.

Met de oprichting van een stichting werd ook een bestuur gevormd. Binnen het bestuur is een Congrescommissie het jaar door actief om het jaarlijkse congres te organiseren. Voor elk congres wordt een verbindend inhoudelijk thema gekozen dat als rode draad door alle key note lezingen en workshops heen loopt. Het programma wordt verluchtigd met een verrassende act of performance en afgesloten met een interview door een gerenommeerde interviewer dat het thema individueel exploreert. De congressen worden om hun kwaliteit en professionele verbinding gewaardeerd en mogen zich verheugen in een steeds weer grote belangstelling van de specialisten. De congrescommissie wordt bij de organisatie ondersteund door Zonder Zorg te Amsterdam. Vooralsnog gaat het om ééndaagse congressen die steeds meer geflankeerd zullen worden door pre conference workshops.

Daarnaast wordt binnen een Wetenschapscommissie beleid ontwikkeld om de bevordering van de wetenschappelijke opleiding en uitoefening van het specialisme ter hand te nemen.  Door dit beleid zal de opleiding in en uitoefening van de wetenschappelijke onderbouwing van beide specialismen financieel worden ondersteund, mogelijk leidend tot (mede-) financiering van een bijzondere leeropdracht aan één van de Nederlandse Universiteiten. Daarnaast zijn er uiteenlopende, nog nader uit te werken ideeën ( onderwijs, awards) waarmee de doelstelling van de Stichting kan worden gerealiseerd:
Het bevorderen van de wetenschappelijke kennis van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in Nederland (artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • het organiseren van wetenschappelijke activiteiten voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in Nederland of anderen daarin te ondersteunen;
  • de disseminatie van wetenschappelijke kennis en het ondersteunen van wetenschappelijke projecten op het gebied van de klinische psychologie en klinische neuropsychologie.

Deze financiering wordt mogelijk gemaakt door de opbrengsten van het jaarlijkse congres.

september 2020

april 2021

+ Exporteer Evenementen