Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

Stichting WKK

|http://www.stichtingwkk.nl/

Stichting Wetenschapsbevordering Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de wetenschappelijke kennis van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in Nederland en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. We willen dit doel bereiken door onder meer  het zelf organiseren van wetenschappelijke activiteiten voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in Nederland of anderen daarin te ondersteunen.  Een belangrijke activiteit is de jaarlijkse organisatie van een wetenschappelijk congres.

In 2008 hebben enkele klinisch (neuro-)psychologen, onder meer als uitvloeisel van de instelling van een specialisme register in de wet BIG voor de klinisch psycholoog (en vervolgens voor de klinisch neuropsycholoog) , het initiatief genomen tot het organiseren van een jaarlijks congres, primair voor beide groepen specialisten. De werkgroep is vanaf begin 2013 ondergebracht in een eigen Stichting: Wetenschapsbevordering Klinisch psycholoog & Klinisch neuropsycholoog.

Er zijn geen resultaten gevonden.