Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

Register Vaktherapie

(020) 428 41 45||www.registervaktherapie.nl

Register Vaktherapie

In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Beroepsregister als keurmerk voor kwaliteit

Het beroepsregister regelt de basiseisen die aan de kwaliteit van de vaktherapeut gesteld worden op het gebied van kennis, attitude en vaardigheden. Registratie is dus een keurmerk voor kwaliteit. Het helpt cliënten om professionals te herkennen omdat het Register Vaktherapie een minimaal niveau waarborgt. Dit geldt zowel voor vrijgevestigde vaktherapeuten als voor vaktherapeuten in loondienst. Daarnaast versterkt registratie de strategische positie en de onderhandelingspositie ten opzichte van partijen zoals werkgevers, overheid en zorgverzekeraars.

 

Registratie

Om geregistreerd te worden in het Register Vaktherapie dient u lid te zijn van een beroepsvereniging die aangesloten is bij de FVB. Dit lidmaatschap geeft aan dat u een erkende opleiding tot vaktherapeut heeft gevolgd. Verder dient u te voldoen aan de eisen op het gebied van onder andere werkervaring, bij- en nascholing en supervisie. Hiervoor worden punten gegeven: in totaal dient u 200 punten te behalen in uw eerste registratieperiode en in de daaropvolgende periodes. Een registratieperiode duurt steeds 5 jaar.

Vanaf 1 juli 2019 kent het Register Vaktherapie geen senior registratie meer en is de term ‘kandidaat geregistreerd’ komen te vervallen.

 

Persoonlijke registratiedossier

Nadat u zich heeft ingeschreven in het Register Vaktherapie en uw inschrijving is geaccepteerd, kunt u de inloggegevens die u ontvangen heeft voor het inloggen op de FVB-website ook gebruiken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke registratiedossier. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig invoeren van de door u behaalde punten in uw dossier. Het Register Vaktherapie controleert de opgevoerde activiteiten van geregistreerde vaktherapeuten steekproefsgewijs.

 

Kosten voor registratie

De jaarlijkse registratiebijdrage is vastgesteld op € 50,- per kalenderjaar, ongeacht het moment van inschrijven. Bij uw inschrijving wordt éénmalig inschrijfgeld van € 15,- berekend. U ontvangt de factuur via uw beroepsvereniging.

Gedurende het vervolg van uw registratie betaalt u de jaarlijkse registratiebijdrage gecombineerd met uw factuur voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging. Aan het begin van elk jaar ontvangt u één factuur met daarop zowel de lidmaatschapsbijdrage van uw vereniging, als de jaarlijkse registratiebijdrage.

 

Organisatie

Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een zelfstandige commissie binnen de FVB, de Registratiecommissie (Register Vaktherapie). Deze commissie kent verder een beoordelingscommissie en een accreditatiecommissie.

Vaststellen regelgeving
Het Algemeen Bestuur (AB) van de FVB gaat over het vaststellen van de regels voor registratie; deze zijn vastgelegd in het Registratiereglement.

Uitvoering regelgeving
De Registratie Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Register Vaktherapie en het Registratiereglement. Deze commissie stuurt de Beoordelingscommissie en de Accreditatie Commissie aan.

Registratiecommissie:
De Registratiecommissie bestaat uit:

  • Vacature (voorzitter)
  • Lineke de Vries (accreditatiecommissie)
  • Rosanne van Alphen (beoordelingscommissie)
  • Romanie Bosman (lid registratiecommissie)
  • Giselle Mols (lid registratiecommissie)
  • Gerdine Boon (lid registratiecommissie)
  • Vacature
  • Irene Rentenaar (ambtelijk secretaris FVB)

 

 

Er zijn geen resultaten gevonden.