Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Seksualiteit

Het specialistencongres, voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en zij die hiertoe in opleiding zijn, vindt plaats op 11 en 12 april 2019.

 

direct inschrijven

 

Wij verlangen naar wederzijds bevredigende, duurzame relaties waarin wij intimiteit en kwetsbaarheid in afhankelijkheid kunnen en durven delen. Wij willen nabijheid voelen, uiteenlopende gevoelens en zorgzaamheid ervaren zonder het respect voor de ander te verliezen. Seksualiteit is een mooie, maar soms ook moeilijke manier om intimiteit te delen, waarin ook van alles mis kan gaan waarbij gedrag grensoverschrijdend kan worden en veiligheid en vertrouwen (voorgoed?) verloren dreigen te gaan. Waarbij intimiteit verwordt tot ongewenste intimiteit(en).

Tijd om het erover te hebben. Om er met elkaar en met onze sprekers over na te denken. Om gevoelens en inzichten over seksualiteit vanuit verschillende invalshoeken van ons specialisme met elkaar te delen. Tijdens dit 11de specialisten jaarcongres vragen wij Klinisch psychologen en Klinisch neuropsychologen zich te verdiepen in de persoonlijke en professionele houding rondom de vele aspecten van de menselijke seksualiteit. Hoe vrij denken we of wordt dat juist grensoverschrijdend?

Eerst een pre-conference over Slaap, de volgende dag gezond weer op en dan …….. de hele dag Seks!

We hopen op een inspirerend 11de jaarcongres KP & KNP.

Congrescommissie WKK
Floor Boekholt
Tony Bloemendaal
Jeanette Dijkstra
Lidwien Geertjens
Jos de Keijser
Bert van Rossum

Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (GIOS).

Inschrijving

U kunt zich hier inschrijven voor het congres:

direct inschrijven

Datum & Locatie

Het preconference symposium vindt plaats op donderdag 11 april 2019 in het Hotel Mitland te Utrecht.

Het congres vindt plaats op vrijdag 12 april 2019 in Utrecht. De locatie is goed bereikbaar met zowel de auto als met het openbaar vervoer. Bekijk de routebeschrijving op www.jaarbeurs.nl/10/route.

Accreditatie

Accreditratie zal worden aangevraagd bij de FGzPt voor herregistratie klinisch psychologen & herregistratie klinisch neuropsychologen

RINO Groep Posterprijs

Klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en GZ-psychologen in opleiding tot specialist worden uitgenodigd een poster te maken over lopend of afgerond wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur met (voorlopige) onderzoeksresultaten erin verwerkt. Belangstellenden kunnen informatie over het maken van een poster opvragen. Tot 1 april 2019 kunnen voorstellen worden ingestuurd. De posters worden door een vakjury beoordeeld. Aan de winnaar wordt door de RINO Groep een posterprijs uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,-.

Meer informatie over de RINO Groep posterprijs

Deelnamekosten

Geen lid NVGzP:

 Reguliere deelname  €300,-
 Preconference symposium & reguliere deelname  €375,-
 In opleiding (GIOS)  €175,-
 Preconference symposium & Congres (in opleiding (GIOS))  €225,-
 Preconference symposium  €125,-

 

Lid NVGzP of lid worden:

 Reguliere deelname  €250,-
 Preconference symposium & reguliere deelname  €325,-
 In opleiding (GIOS)  €150,-
 Preconference symposium & Congres (in opleiding (GIOS))  €200,-
 Preconference symposium  €125,-

Het is mogelijk om direct lid te worden van de NVGzP bij uw aanmelding voor het congres. U profiteert dan meteen van de korting voor NVGzP leden en wordt dan dit jaar voor slechts €25,- lid van de NVGzP.
NB: indien u het lidmaatschap voor 2020 wilt beëindigen, dient u dit vóór 1 december 2019 kenbaar te maken via de mail: secretariaat@nvgzp.nl

direct inschrijven

Impressie 2017

Voorwaarden & annuleren

Tot 12 maart 2019 kunt u annuleren. Wij berekenen dan € 50,- administratiekosten. Bij annulering ná deze datum bent u het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.
Annuleren is mogelijk volgens de algemene voorwaarden van ZonderZorg (back-office van Stichting WKK).

Artikel 14 Annuleringsregeling voor congressen & symposia
a.   Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsregeling geldt de datum van ontvangst.
b.   Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt € 50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
c.   Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd. Na overleg met ZonderZorg is het mogelijk om zich door een collega te laten vervangen.
d.   Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de deelnemer aan het congres/symposium gedurende14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij het congres/symposium voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.

Klachten

Stichting WKK hecht eraan tevreden congresbezoekers te hebben en te houden. Daarom stellen zij het zeer op prijs als u uw ervaringen als cursist of congresganger met ons wilt delen. Meld ons dus graag wanneer u tevreden bent, of als u ideeën heeft die kunnen bijdragen aan de verbetering van het congresprogramma.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over onze producten of diensten, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Bekijk de klachtenregeling.

CRKBO geregistreerd

Stichting WKK is BTW-vrijgesteld. Stichting WKK is als instelling ingeschreven in het Register van het CRKBO.

Meer informatie

Voor meer informatie over of dit congres vindt u op deze website of kunt u contact opnemen met het organisatiebureau ZonderZorg via onderstaande gegevens:

Laura van der Parre
020 – 623 97 44
laura@zonderzorg.nl

direct inschrijven