Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is; nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling in de volwassenheid

Tijdens dit CELEVT congres op donderdag 10 oktober maakt u kennis met veelzijdige inzichten en multidisciplinaire behandelinterventies. Hoe zit het met de gewetensontwikkeling? Wat als de ouder de bron vormt voor traumatisering van het kind? Hoe zit het met de individuele dispositie van daders? Wat gebeurt er in het brein? Hoe zit het met walging en zelfwalging? En ouderschap na vroege traumatisering? Wat te doen als slachtoffers daders slachtoffer worden? Helpt meditatie? Hebben we voldoende oog voor seksualiteit? Al deze en meer onderwerpen belichten we op dit CELEVT congres.

 

meer informatie over het congres

 

Programma

09.00 – 9.30
Inschrijven, koffie en thee

09.30 – 9.40
Welkom en toelichting op het congresthema door de dagvoorzitter.
Dr. Anton Hafkenscheid, klinisch psycholoog, psychotherapeut.

09.40 – 10.20
Over mensen die genocidale daders worden
Prof. Dr. Abram de Swaan, emeritus-hoogleraar in de sociale wetenschap.

10.20 – 11.05 
Gewetenspijn 
Dr. Frans Schalwijk, psychoanalyticus, psychotherapeut.

11.05 – 11.35 

Koffie en thee pauze

11.35 – 12.20 
De verinnerlijkte familie: daders, getuigen en wegkijkers
Dr. Nelleke J. Nicolai, psychiater, psychotherapeut, psychoanalyticus.

12.20 – 13.00 
Conceptie, zwangerschap en geboorte, de reis die ons leven bepaalt
Mw. Anna Verwaal, Maternal-Child Health Nurse.

13.00- 14.00 uur Lunch

14.00 – 15.15 uur 10 Workshops 1e ronde
De workshops worden tweemaal gegeven. Deelname op volgorde van inschrijving.

Workshop 1
Als de ouder de bron vormt voor traumatisering van het kind. De gevolgen van “onzichtbaar hechtingstrauma’ op het psychobiologisch functioneren in de volwassenheid en behandelmogelijkheden. Doris D’Hooghe, psychotraumatoloog, integratief kindertherapeut.

Workshop 2
Gevoelens van walging en zelfwalging na vroegkinderlijk misbruik. Achtergronden en mogelijkheden voor interventies. Jannetta Bos, psychotherapeut, seksuoloog

Workshop 3
Het lijf blijft het oude verhaal vertellen tot het gehoord wordt. Over haptotherapie en het werk met mensen met een getraumatiseerd lijf. Mw. Ammelie van Beurden, haptotherapeut, pedagoog

Workshop 4
Ouderschap en vroege traumatisering. Vroeg trauma a deux in woord en beeld. Drs. Nelleke van der Boon, klinisch psycholoog, traumapsychotherapeut, IMH -specialist

Workshop 5
Opgroeien in een traumatiserend gezinssysteem, Geïntegreerde behandeling van persoonlijkheid en trauma. Drs. Joany Spierings, gz-psycholoog, psychotherapeut

Workshop 6
Het verdwenen Zelf. De impact op de persoonlijke ontwikkeling van opgroeien bij ouder(s) met narcisme of psychopathie. Drs. Iris Koops, auteur van ‘Het Verdwenen Zelf” & drs. Richèlle Hodiamont, psycholoog

Workshop 7
Als slachtoffers daders worden. Drs. Marion Verkade, Klinisch psycholoog, psychotherapeut

Workshop 8
Wat gebeurt er in het brein? Bouwen aan vertrouwen; kalmerende signalen, nieuwe neuronale banen en neuroplasticiteit. Drs. Renate Geuzinge, gz-psycholoog, psychotherapeut

Workshop 9
Seksualiteit hoort bij het leven. Hoe praat je als hulpverlener met traumaslachtoffers over seksualiteit? Drs. Marianne Emmelkamp – Keizer, psycholoog, seksuoloog en systeemtherapeut

Workshop 10
Opgroeien in een schadelijke familiale omgeving. Traumagerelateerde dissociatie en het nut van meditatie- en grondingstechnieken uit de Oosterse bewegingsleer. Dr. Erik De Soir, klinische psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en psychotraumatoloog

Workshop 11
Impliciete patronen expliciet maken. Een meergenerationele benadering van complex trauma, Mw. Margriet Wentink, traumatherapeut, opleider

15.15
Koffie en Theepauze

15.45 – 17.00
10 workshops 2e ronde
Voor de workshops zie boven. Deelname op volgorde van inschrijven.

17.00 – 17.30
Plenaire afsluiting
In gesprek met een panel van sprekers en workshopgevers over het Congresthema. Vragen en discussiepunten kunnen gedurende het congres schriftelijk ingeleverd worden.

 

direct inschrijven

 

Doelgroep

Hulpverleners in de GGZ: psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, agogen, ervaringsdeskundige e.a.
Hulpverleners Kind, Jeugd en Ouderschap: Huis-, jeugd -, kinderartsen, consultatiebureau- en vertrouwensartsen, medewerkers Veilig Thuis, kinder & jeugdtherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten.
Maatschappelijk werkers, haptotherapeuten, coaches, supervisors.
Iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Accreditatie aangevraagd bij

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Register Vaktherapie
Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)

Voorwaarden Accreditatie

Voor het verkrijgen van de punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat de deelnemer tenminste 90% van de tijd aanwezig is geweest. Toekenning van de punten is niet aan de aanbieder CELEVT maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.
Wanneer u gebruik wilt maken van de accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig.

 

direct inschrijven

 

Informatie

Bereikbaar op 020 364 26 39 (als u een antwoordapparaat krijgt spreek dan a.u.b. in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug) of via e-mail op info@celevt.nl

Locatie

Congres en meeting center ‘Eenhoorn’
Barchman Wuytierslaan 7
3813 LH Amersoort
Tel 033 46 73 730
www.eenhoornamersfoort.nl

Inschrijving en tarieven

De kosten bedragen € 295,- per persoon. De kosten zijn inclusief lunch, consumpties, afsluitende borrel en congresmateriaal.

Early Bird korting: Snelle beslissers ontvangen 10 % korting op de deelnamekosten. De kosten bedragen dan € 265,-. Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 15 mei 2019 is ingevoerd en betaald.

10 % korting voor:
1. Cursisten van de Trauma Academie die in 2019 een nascholing cursus volgen.
2. Deelnemers aan het HART College Symposium 2019
Voor deze korting kunt u contact opnemen met Martijne Rensen, m.rensen@celevt.nl.

Studenten hebben recht op € 50,- korting op hun deelname. Voorwaarde is dat bij aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

 

direct inschrijven

 

Sponsoren HART College Symposium voor mensen met jeugdtrauma’s en hun naasten

Ook dit jaar is het voor het mogelijk om deelname aan het HART College Symposium te sponsoren voor diegene met een laag inkomen waarvoor de kosten voor deelname te hoog zijn. U maakt het mogelijk dat meer mensen in de gelegenheid zijn het symposium te bezoeken. Sponsoring kan voor 10, 20, 30 of 40 euro. Zie www.celevt.nl/congressen.

Inschrijven

U kunt HIER inschrijven en betalen.
De organisatie wordt gedaan door ZonderZorg. ZonderZorg ondersteunt (beroeps) verenigingen in de GGZ.

 

direct inschrijven

Annuleren

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
1. Bij annulering voor 27 september 2019 bent u 25 % van de deelnamekosten verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 27 september en 3 oktober 2019 bent u 50 % van de deelnamekosten verschuldigd.
3. Bij annulering na 3 oktober 2019 bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit tevoren schriftelijk aan Zonder Zorg is gemeld.

Programma ontwikkeling en informatie

Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering(CELEVT) organiseert sinds 2012 ieder najaar een congres. Een van de doelen van CELEVT is de kennis over chronische traumatisering in de kinderjaren, de psychische, fysieke en sociale gevolgen in de volwassenheid en de mogelijkheden voor Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) breed beschikbaar te stellen. Met advies en expertkennis, de organisatie van congressen en bijeenkomsten en via de Trauma-Academie zie www.celevt.nl/trauma-academie
De programmaontwikkeling van het congres wordt gedaan door de directie van CELEVT.

Informatie kan ingewonnen worden bij CELEVT, mevr. drs. G.M. (Martijne) Rensen via email m.rensen@celevt.nl of telefonisch 020 364 26 39 of 06 46190736.

Vanuit CELEVT is in 2016 de Stichting STRAKX opgericht. STRAKX werkt aan het beschikbaar maken van de best mogelijke traumabehandeling voor in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen in Nederland zie www.strakxisnu.nl

Plenaire sprekers

Gewetenspijn. Dr. Frans Schalkwijk, psychoanalyticus, psychotherapeut

Opgroeien in traumatiserende gezinsomstandigheden heeft natuurlijk gevolgen voor de ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfgevoel. En eenmaal ontwikkeld, zal de volwassene er niet alleen mee moeten leven, maar zal hij of zij ook trachten dat ontwikkelde zelfgevoel stabiel te houden. Dat proces wordt bewaakt door het geweten: het geweten is dus geen mensje in je hoofd dat besluit of je goed of slecht bent, maar is een psychische functie die tot doel heeft het zelfbeeld in evenwicht te houden, zelfs als het negatief of zelf bestraffend is. Dat het geweten actief is, merken we aan emoties als schaamte, schuld of trots. In deze lezing wordt ingegaan op de gewetensontwikkeling onder traumatiserende omstandigheden.

fransschalkwijk

Dr. Frans Schalkwijk is vrijgevestigd psychoanalyticus/psychotherapeut en forensisch rapporteur. Hij publiceerde onder andere Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus (2016) en Narcisme (2018). Tevens doet hij wetenschappelijk onderzoek naar schaamte en schuld, en is hij docent aan opleidingen voor psychotherapie en psychoanalyse.

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Abram de Swaan, emeritus-hoogleraar sociale wetenschap, psychoanalyticus

Over mensen die genocidale daders worden
In de literatuur heerst nagenoeg consensus over massamoordenaars: het zijn gewone mensen die onder buitengewone omstandigheden buitengewone misdaden plegen. Die ‘situationistische’ consensus is onterecht. Wat genegeeerd wordt is de individuele dispositie van de daders. Naarmate de deelname aan massamoord vrijwilliger is speelt die persoonlijke gesteldheid een grotere rol, maar zelfs bij deelname onder dwang, wanneer de sociale omstandigheden meer bepalend zijn, blijft de persoon van de dader relevant. In de ontwikkeling van geweldscriminelen komen episodes van vernedering heel veel voor en in samenhang daarmee afgeweerde schaamte en overdreven vertoon van mannelijkheid. De relatie met systemisch geweld in gezinssystemen wordt gelegd.

adeswaan

Prof. Dr. Abram de Swaan is em. Universiteitshoogleraar in de sociale wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was medeoprichter en directeur. Later voorzitter van de Amsterdamse School voor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek. De Swaan publiceerde naast talrijke artikelen onder andere Amerika in Termijnen (1969, Een Boterham met Tevredenheid (1973, Zorg en de staat (1989), De Mensenmaatschappij (1995), Woorden van de wereld (2002), Compartimenten van Vernietiging (2017). Zijn werk werd in een twaalftal talen vertaald. De Swaan was verbonden aan het Collège de France en Columbia University. Hij ontving de PC Hooftprijs voor de essayistiek (2008).

 

 

 

 

 

De verinnerlijkte familie: daders, getuigen en wegkijkers. Dr. Nelleke Nicolai, psychiater, psychoanalyticus

In haar lezing gaat Nelleke Nicolai aan de hand van casuïstiek dieper in op de functie en betekenis van daderintrojecten bij cliënten met complex trauma en dissociatieve stoornissen en een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Dat wil zeggen de verinnerlijkte aspecten van daders deden en zeiden, leidend tot innerlijke conflicten, zelfhaat, suïcidaliteit en herhalingsgedrag. Nieuw onderzoek wijst uit dat vooral dreiging met de dood uitermate ongunstige effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen, leidend tot ‘infanticidale’ gehechtheidsrepresentaties tot laat in de volwassenheid. Hierbij denkt de persoon dat de dood de enige staat is waarin de “ouders” uiteindelijk liefdevol zullen zijn. Besproken wordt hoe hier therapeutisch mee om te gaan.

Nelleke Nicolai 2018 klein (1)

Dr. Nelleke J. Nicolai werkte tot 2012 als psychiater-psychotherapeut met vroeg getraumatiseerde patiënten. Sindsdien is zij in eigen praktijk supervisor, opleider en leertherapeut. Zij publiceerde naast vele artikelen over trauma, gender en gehechtheid het “Handboek psychotherapie na seksueel misbruik (2006), samen met anderen “Empathie: het geheime wapen van psychiater en psychotherapeuten (2015) en Emotieregulatie: de kunst van het evenwicht”(2016).

 

 

 

 

 

Conceptie, zwangerschap en geboorte, de reis die ons leven bepaalt

Hoe re, – en perinatale imprints, angsten of trauma’s onszelf, onze dierbaren en cliënten kunnen beïnvloeden, Anna Verwaal Maternal-Child Health Nurse

Meer dan drie decennia van onderzoek op het gebied van pre- en perinatale psychologie en gezondheid toont aan dat de conceptie, zwangerschap en de geboorte een diepe imprint vormen die grote invloed heeft op alle relaties in ons leven. Bevindingen wijzen uit dat een erfenis van emotionele pijn, angsten en onopgeloste problemen vormend kan zijn voor patronen op alle gebieden van ons leven; fysiek, mentaal, emotioneel en relationeel. Niet alleen in relaties maar ook onze gezondheid, ons werk en dagelijks leven worden door deze vroege non-verbale, emotionele en somatische imprint bepaald. Anna Verwaal deelt aan de hand van aansprekende beelden en praktijkvoorbeelden, aangevuld met verwijzingen naar wetenschappelijke bevindingen, haar lange ervaringen op het gebied van preconceptionele tot postnatale begeleiding.

anna_verwaal_FR print (7)

Anna Verwaal is Maternal-Child Health Nurse, UCLA Certified Lactation Educator, Conscious Conception and Birth Consultant, Primal Period & Childbirth Educator en Birth Photographer. Na een lange carrière in de klinische verloskunde en in de gespecialiseerde thuiszorg in Los Angeles werd ze in 2004 lid van APPPAH, the Association for Pre and Perinatal Psychology & Health. Daar ontmoette ze de grondleggers Dr. Chamberlain, Dr. Thomas Verny, en Dr. William Emerson. De laatste tien jaar wordt Anna over de hele wereld gevraagd om haar inzichten te delen over de manier waarop pre, – en perinatale imprints, angsten of trauma’s onszelf, onze dierbaren en cliënten kunnen beïnvloeden.

 

 

 

Dr. Anton Hafkenscheid, klinisch psycholoog, psychotherapeut

anton

Dr. Anton Hafkenscheid is klinisch psycholoog, psychotherapeut en verbonden aan Arkin/Sinaï Centrum, Joodse geestelijke gezondheidszorg. Hij werkt al meer dan drie decennia met ernstige en/of vroegkinderlijk getraumatiseerde patiënten. Anton Hafkenscheid is verbonden als docent aan diverse postdoctorale opleidingen (Nijmegen, Utrecht, Leuven, Mechelen, Amsterdam), is erkend supervisor en leertherapeut van verschillende specialistische psychotherapeutische verenigingen en is al vele jaren redacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie. Hij schreef de monografie ‘De therapeutische relatie’. In 2013 won hij de eerste Wim Trijsburgprijs van de Nederlandse Psychotherapie (NVP).

direct inschrijven