Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Dit evenement zit helaas vol. Wilt u op de wachtlijst gezet worden? mail dan naar info@zonderzorg.nl.

Negatief zelfbeeld: een obstakel in de therapie

De overtuiging niets waard te zijn en geen betekenis te hebben is van enorme invloed op iemands leven. Dit zogenoemde negatieve zelfbeeld wordt niet als een aparte stoornis getypeerd in de DSM 5, maar speelt wel een grote rol bij veel psychische stoornissen, zoals angststoornissen, depressies, eetstoornissen, middelenmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen, chronische pijn en bij obsessief-compulsieve stoornissen.

Een veel voorkomend verschijnsel bij patiënten met een negatief zelfbeeld is een rigide, negatieve evaluatie van zichzelf en een gepolariseerde blik op anderen. Patiënten staan niet in contact met hun eigen behoeften  en gevoelens, en ervaren de intenties en reacties van anderen snel als bedreigend.

Deze beleving kan ook de therapeutische relatie negatief beïnvloeden, doordat patiënten alle interventies van de therapeut opvatten als kritiek of afwijzing. Dit belemmert de patiënt om positieve ervaringen toe te laten en zichzelf te zien als een waardevol persoon. Dit gebrek aan ontvankelijkheid kan de behandeling stagneren.

Affectfobietherapie (AFT) kan in deze patstellingen een constructieve rol vervullen. Juist de integratieve aanpak, met aandacht voor psychodynamische, experiëntiële en cognitief-gedragstherapeutische technieken, blijkt effectief. In de directheid van het contact helpt de AFT-therapeut patiënten ervaren dat hun gevoelens de moeite waard zijn en dat ze betekenis hebben voor de ander. Die corrigerende ervaringen kunnen vervolgens leiden tot zelfcompassie en een reële blik op anderen: de patiënt leert zichzelf te accepteren dat hij de moeite waard is, ook al is hij niet perfect.

Kennisverwerving over het negatieve zelfbeeld en de therapeutische behandeling met AFT staan centraal tijdens dit symposium

Na een plenaire inleiding door Frans Schalkwijk kun je twee workshops volgen. Om iedereen de gelegenheid te bieden beide workshops te volgen worden deze tweemaal aangeboden. In beide workshops kunnen de deelnemers oefenen met interventietechnieken.

Programma:

14.30-15.00
Inloop
15.00 Welkom Quin van Dam
15.15-15.45 Inleiding Het zelf als gestolde relationele en emotionele ervaringen (Frans Schalkwijk)
16.00-17.30 Workshop I Zelfcompassie en ontvankelijkheid (Joke Hellemans)
Workshop II Sensitief Narcisme (Anneke Smits & Marc Hamburger)
17.30-18.15 Soep en broodjes
18.15-19.40 Workshop I Zelfcompassie en ontvankelijkheid (Joke Hellemans)
Workshop II Sensitief Narcisme (Anneke Smits & Marc Hamburger)
19.45 Afsluiting
20.00 Einde

 

Toelichting

Het zelf als gestolde relationele en emotionele ervaringen
Frans Schalkwijk

Vanaf de geboorte zijn relaties en emoties de onmisbare bron van onze psychologische ontwikkeling. We hebben relaties nodig om onze emoties te leren kennen en te reguleren. Onze identiteit is een door de tijd heen redelijk stabiele neerslag van de beleving van onszelf en van de relaties met anderen. Deze identiteit veranderen is dan ook niet gemakkelijk. Dat geldt vooral als de zelfwaardering negatief of juist overwaardig is. De bestaande zelfwaardering is vaak vertrouwd en verandering daarvan kan veel schaamte teweegbrengen.

 

Workshop I: Zelfcompassie en ontvankelijkheid; hoe kunnen we hiermee werken?
Joke Hellemans

Gebrek aan zelfcompassie en een laag zelfbeeld staan een therapeutisch proces vaak in de weg. Doordat de afweer, de schaamte en de angst te groot zijn kunnen pijnlijke emoties niet beleefd worden. In dat geval is het belangrijk om eerst het zelfbeeld te repareren en te versterken. Het vergroten van zelfcompassie blijkt een krachtige manier om de psychologische weerbaarheid te vergroten.

In de workshop belichten we verschillende methodes om zelfcompassie en zelfacceptatie te versterken. Naast de visie van McCullough worden ook de benaderingen van andere zelfcompassie experts, zoals Gilbert, Neff en Germer, besproken. In deze workshop neem je kennis van de theorie en kun je aan den lijve ervaren hoe je hiermee kunt werken.

 

Workshop II: Sensitief narcisme
Anneke Smits en Marc Hamburger

Veel patiënten presenteren zich als onzeker en bang voor kritiek. Daarachter liggen vaak grootheidsfantasieën verborgen en de geheime wens heel bijzonder te zijn. Dit verschijnsel wordt ook wel aangeduid als “narcisme in mineur” of “sensitief narcisme”. De patiënt neemt dan geen genoegen met kleine veranderingen omdat deze in zijn ogen niets voorstellen. Hierachter schuilt een wereld van conflicten rondom agressie en acceptatie, waarbij gevoelens van kleinheid en grootheid elkaar op verschillende lagen van de persoonlijkheid afwisselen. In de behandeling is het noodzakelijk om deze aspecten te bespreken omdat zij de patiënt beletten om relaties te verdiepen en psychologisch te groeien. Ontwikkeling is niet mogelijk als goed niet goed genoeg is.

Na een toelichting van de theorie over het sensitief narcisme wordt de behandeltechniek gedemonstreerd in een rollenspel. Deelnemers kunnen klinisch materiaal inbrengen.

 

Personalia

Drs. Joke Hellemans is klinisch psycholoog BIG, psychotherapeut, opleider en supervisor mindfulness, supervisor VGCt en AFT, en  werkzaam bij UvA-Minds.

 

Drs. Anneke Smits, werkte tot 2017 als docent AFT, psychotherapeut bij Arkin en in eigen praktijk. Zij is thans nog werkzaam als (leer) supervisor AFT.

 

Anneke en Joke introduceerden in 2001 de door Leigh McCullough ontworpen Affectfobietherapie in Nederland.

 

Dr. Quin van Dam, klinisch psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut en supervisor, is werkzaam in eigen praktijk te Reeuwijk. Hij verzorgt onderwijs over AFT en doodsangst. In 2016 publiceerde hij het boek Affectfobietherapie in de praktijk.

 

Drs. Marc Hamburger, psychoanalyticus en psychoanalytisch psychotherapeut, is werkzaam als docent bij de NpaV en de RINO en in eigen praktijk te Utrecht.

 

Dr. Frans Schalkwijk is vrijgevestigd psychoanalyticus/psychoanalytisch psychotherapeut en forensisch rapporteur. Recente boeken zijn Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus (2016) en Narcisme (2018). Hij verricht onderzoek naar schaamte en schuld, en is docent aan opleidingen voor psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse.

 

Drs. Coralina Versteeg is vrijgevestigd psychoanalytisch psychotherapeut en docent bij de NVPP en RINO amsterdam, supervisor NVP/ NVPP en auteur van artikel over toepassing AFT in deeltijdbehandelingen.

Klik hier voor de Affect fobie inleiding

Sensitief narcisme

Het symposium wordt georganiseerd namens het Kernteam AFT door Anneke Smits, Coralina Versteeg en Quin van Dam.

De organisatie wordt gefaciliteerd door ZonderZorg.

 

Tarieven

Toegangsprijs €55,- voor niet AFT registerleden en €30,- voor AFT register leden.

 

Lid worden van het register AFT?

Als u denkt te voldoen aan de opleidingseisen register AFT, dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap AFT register. De kosten van het registerlidmaatschap zijn 200 euro per jaar.

 

aanvraagformulier lidmaatschap AFT register