//Middagsymposium Traumatische Rouw

Middagsymposium Traumatische Rouw

Op vrijdag 26 oktober 2018 wordt er een middagsymposium georganiseerd ter ere van de verschijning van het Handboek traumatische rouw.
In de DSM-5 is de Persisterende Complexe Rouwstoornis (PCRS) opgenomen. In de ICD-11 bestaat nu Prolonged Grief Disorder (PGD). Behandelmogelijkheden voor emotionele problemen na (traumatische) verlies nemen toe. Dit nieuwe handboek geeft een overzicht van die behandelmogelijkheden en het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt. In dit middagsymposium worden kenmerken, achtergronden en behandelingen van traumatische rouw geïntroduceerd.

mojoimagealt-95-alt

Traumatische rouw

Rouw is het best te zien als een continuüm, lopend van licht tot ontwrichtend. Mensen met traumatische rouw ervaren langer dan een jaar na het verlies nog een kwellend verlangen naar of sterke emotionele pijn bij het denken aan hun dierbare. Vaak is het allesbepalend voor wat men denkt, doet en voelt. Onderzoek wijst uit dat een meerderheid van de nabestaanden na de behandeling niet meer voldoet aan de criteria voor traumatische rouw.

2018-10-01T08:17:44+00:001 Oct, 2018|Comments Off on Middagsymposium Traumatische Rouw

Comments are closed.