Laden Evenementen

Passie, Positie en Politiek

Het specialistencongres, voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en zij die hiertoe in opleiding zijn, vindt in 2020 plaats op 16 & 17 april.

 

Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (GIOS).

Inschrijving

Binnenkort kunt u zich hier inschrijven voor het congres:

Data & Locaties

De eerste dag van het congres vindt plaats op donderdag 16 april 2020 in Het Oude Magazijn, Soesterweg 310F, 3812 BH Amersfoort. Klik hier om een routebeschrijving te downloaden

De tweede dag van het congres vindt plaats op vrijdag 17 april 2019 in het Polargebied van de Jaarbeurs Utrecht. De locatie is goed bereikbaar met zowel de auto als met het openbaar vervoer. Klik hier om een omgevingsplattegrond te downloaden of klik hier voor een alle informatie over de bereikbaarheid van de Jaarbeurs.

let op: beide congresdagen hebben een andere locatie.

 

Dag 1: ‘Affectieve neuroscience: stand van zaken in Nederland’

Eerste dag van het 12e jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen

Wanneer: donderdag 16 april 2020
Waar:  Het Oude Magazijn
Terrein ‘de Wagenwerkplaats’
Soesterweg 310F
3812 BH Amersfoort
(Klik hier om een routebeschrijving te downloaden)

let op: andere locatie dan 17 april


“Affectieve neuroscience: stand van zaken in Nederland”

Naarmate de kennis van werkingsmechanismen in het brein toenemen, komen meer toepassingsmogelijkheden voor psychotherapie beschikbaar onder de noemer “Affectieve neuroscience”. Een van de grondleggers is Jaak Panksepp (The Archaeology of Mind, 2012). De vertaler en bewerker voor de psychotherapie is de Zuid Afrikaanse hoogleraar Mark Solms die in Amsterdam een 3-daagse workshop heeft gegeven. Twee lessen uit deze workshop (1) de 7 systemen en (2) consolidatie en reconsolidatie kunnen de deelnemers vooraf bekijken. Deelnemers kunnen dit thuis doen met behulp van een link naar een besloten website. Voor degenen voor wie dit niet mogelijk of wenselijk is, is er een plenaire vertoning in de ochtend op locatie.

In de middag geven Nederlandse psychotherapeuten in levende lijve, uitgaande van de Affectieve neuroscience, een beschrijving van een (deel)techniek aan de hand van een casus vanuit hun referentiekader.

Programma Dag 1:

10:00 uur  Opening ochtendprogramma door dagvoorzitter Sjoerd Colijn

Start vertoning deel 1: de 7 systemen videoregistratie van Mark Solms

11:15 uur  Pauze
11:30 uur vertoning deel 2: consolidatie en reconsolidatie videoregistratie van Mark Solms
12:45 uur Lunch
13:15 uur Opening middagprogramma en korte inleiding door Sjoerd Colijn
13:30 uur  Nelleke Nicolai (analytisch kader)
14:05 uur Jan Baars (systeem)
14:40 uur Pauze
14:44 uur Greet Vanaerschot (clientgericht)
15:30 uur Walter van Lieshout (cgt)
16:05 uur Marie Jose van Mook (K&J en verslaving)
16:40 uur Brainwaves door de middagvoorzitter
17:00 uur Afsluiting met hapje en drankje

Accreditatie

Accreditratie zal worden aangevraagd bij de FGzPt voor herregistratie klinisch psychologen & herregistratie klinisch neuropsychologen.

FGzPt: nog niet bekend

 

RINO Groep Posterprijs

Klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en GZ-psychologen in opleiding tot specialist worden uitgenodigd een poster te maken over lopend of afgerond wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur met (voorlopige) onderzoeksresultaten erin verwerkt. Belangstellenden kunnen informatie over het maken van een poster opvragen. Tot 30 maart 2020 kunnen voorstellen worden ingestuurd. De posters worden door een vakjury beoordeeld. Aan de winnaar wordt door de RINO Groep een posterprijs uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,-.

Meer informatie over de RINO Groep posterprijs

 

Deelnamekosten 2020:

Deelnemers Regulier reg + NVGzP-lid GIOS (In opleiding) GIOS + NVGzP-lid
Eerste dag  €250,-  €250,-  €175,-  €175,-
Tweede dag  €300,-  €250,-  €175,-  €150,-
Eerste en tweede dag  €450,-  €350,-  €325,-  €300,-
Poster- deelnemers  €100,-  €100,-  €100,-  €100,-

Het is mogelijk om direct lid te worden van de NVGzP bij uw aanmelding voor het congres. U profiteert dan meteen van de korting voor NVGzP leden en wordt dan dit jaar voor slechts €25,- lid van de NVGzP.
NB: indien u het lidmaatschap voor 2021 wilt beëindigen, dient u dit vóór 1 december 2020 kenbaar te maken via de mail: secretariaat@nvgzp.nl

 

Voorwaarden & annuleren

Tot 17 maart 2020 kunt u annuleren. Wij berekenen dan € 50,- administratiekosten. Bij annulering ná deze datum bent u het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.
Annuleren is mogelijk volgens de algemene voorwaarden van ZonderZorg (back-office van Stichting WKK).

Artikel 14 Annuleringsregeling voor congressen & symposia
a.   Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsregeling geldt de datum van ontvangst.
b.   Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt € 50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
c.   Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd. Na overleg met ZonderZorg is het mogelijk om zich door een collega te laten vervangen.
d.   Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de deelnemer aan het congres/symposium gedurende14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij het congres/symposium voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.