Bestuursondersteuning2019-05-27T15:47:50+00:00

Bestuursondersteuning

Wij ondersteunen jullie bestuur op beleidsmatig niveau en lossen bestuurlijke problemen op.

Termen als beleidsadvies, interim-management en verandermanagement lijken vooral van toepassing op grote bedrijven, maar ook kleinere organisaties kunnen tegen bestuurlijke problemen aan lopen. Een bestuurslid dat wegvalt en voor wie zo snel geen vervanger te vinden is. Een beroepsprofiel dat niet meer aansluit op de hedendaagse praktijk en dat herzien dient te worden.

Wij leveren bestuurlijke ondersteuning en lossen bestuurlijke problemen op.

De volgende taken nemen wij je onder andere uit handen:

  • Tijdelijk reguliere bestuursfuncties invullen terwijl jij zoekt (of wij voor jou zoeken) naar een vaste kracht
  • Vergaderingen voorzitten: wij fungeren als extern voorzitter bij beleidsdagen, ledenvergaderingen, workshops en andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld om het bestuur de vrijheid te geven inhoudelijk mee te discussiëren, maar ook om jou te verzekeren van een efficiënt verloop van de vergadering en besluitvorming onder deskundige leiding
  • Adviseren over beleid: wij adviseren jouw bestuur en schrijven beleidsnotities, meerjarenbeleidsplannen en activiteitenplannen volgens de ‘balanced scorecard’-methode
  • Kandidaten werven en selecteren voor bestuursfuncties en jouw bestuur ondersteunen bij het tijdig werken aan de verjonging ervan.Neem contact op

ZonderZorg biedt onder meer bestuursondersteuning bij:

Ook de financiële administratie uit handen?

Wij kunnen ook de lidmaatschapsgelden namens jullie incasseren.
Zie hiervoor de beschrijving van onze dienst financiële administratie.